คุณรู้หรือไม่ว่า

      การศึกษาวิจัยล่าสุดของ Fire Research Division, United Kingdom ได้แสดงให้เห็นว่า
- ในแต่ละปี อัคคีภัยที่เกิดภายในที่อยู่อาศัย ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 400 คน มีจำนวนผู้บาดเจ็บสูงถึง 12,500 คน
- ในแต่ละสัปดาห์ จะมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ย 9 คน จากอัคคีภัยภายในบ้าน
- โดยทั่วไปผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอัคคีภัยภายในบ้าน ติดอยู่ในบ้านขณะนอนหลับ
- ไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางทางเข้า-ออก และเตรียมกุญแจประตู หน้าต่าง ไว้ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

- ในควันไฟ มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับดวงตา จมูก และ คอ สารระคายเคืองที่มีมากกว่า 20   ชนิดนี้   ส่งผลกระทบต่อความสามารถ ที่จะหลบหนีจากสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้
- ตามสถิติล่าสุด กว่า 67% ของอัคคีภัยที่เกิดในบ้าน มีต้นเพลิงมาจากห้องครัว 10% เกิดในห้องนอนและอีก10%   เกิดในห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น
- ครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในบ้านมากกว่าครอบครัวอื่น 1.5 เท่า   นอกจากนี้ไฟที่เกิดจากบุหรี่ ยังเป็น 1 ใน 3   สาเหตุสำคัญของการเกิดอัคคีภัยในบ้าน


เอกสารอ้างอิง
Domestic Fire Facts: Did you know?, Fire Research Division, Office of the Deputy
Prime Mimister, United Kingdom (www.http://www.safety.odpm.gov.uk)

 
การป้องกันอัคคีภัยสามารถทำได้โดย:
      กำจัดสาเหตุแห่งอัคคีภัย อันได้แก่ ความประมาทในการใช้เชื้อเพลิง, ความร้อน, ไฟฟ้า อุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเก็บสารเคมี, การใช้เครื่องจักรที่อาจระเบิดลุกไหม้ได้ การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การหมักหมมของซากอินทรีย์สาร และการวางเพลิง

ควบคุมการลุกลามของเพลิง
       เราควรทำความเข้าใจกับประเภทของเพลิงเพื่อที่จะทำการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้ เครื่องดับเพลิง ได้อย่างเหมาะสม
 

  องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่
- ออกซิเจน (O2) ไม่ต่ำกว่า 16 เปอร์เซ็นต์
- เชื้อเพลิงส่วนที่เป็นไอ
- ความร้อนที่สูงพอ

  การป้องกันและดับไฟก็คือการจำกัดองค์ประกอบของไฟ ดังนั้นวิธีการดับเพลิงจึงสามารถทำได้โดย
- ทำให้อากาศ ขาดออกซิเจน
- ตัดเชื้อเพลิง
- ลดความร้อน

  ประเภทของไฟ

ไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

1. ไฟประเภท A มีสัญลักษณ์รูปตัว A อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว
ไฟประเภท A ได้แก่ไฟที่เกิดจาเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง
ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย และเชื้อประทุ
วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับไฟประเภทนี้คือ การลดความร้อนโดยใช้น้ำฉีด


   
2. ไฟประเภท B มีสัญลักษณ์รูปตัว B อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดง
ไฟประเภท B ได้แก่ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมันทุกชนิด
สารโซเว้น แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยางมะตอย จาระบี และ ก๊าซติดไฟทุกชนิด เป็นต้น
วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับไฟประเภทนี้คือ การทำให้อับอากาศ ทำลายออกซิเจนที่ทำให้ติดไฟ
โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง,โฟม,ซีโอทู (Co2) และน้ำยาเคมีดับเพลิงอื่น ๆ ที่ไม่มีสารทำลายมลภาวะ

   
3. ไฟประเภท C มีสัญลักษณ์รูปตัว C อยู่ในวงกลมสีฟ้า
ไฟประเภท C ได้แก่ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับไฟประเภทนี้คือ ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วจึงใช้ผงเคมี,ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC ไล่ออกซิเจน

ดังนั้นการเลือกเครื่องดับเพลิงจึงควรเลือกให้เหมาะกับประเภทของเพลิง การเลือกเครื่องดับเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกัน กรุณาติดต่อ บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

 

CopyRight©2003 www.GreenCrosssafety.co.th. All Right Reserved.