Fire Man
TH | EN
Fire ManHome Fire ManAbout Us Fire ManProducts Fire ManKnowledge Fire ManContact Us

ABOUT US ข้อมูลบริษัท Fire Man
ไฟดับทันใจเมื่อใช้ไฟร์แมน คุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 25 ปี
Fire Man

บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงประเภทยกหิ้วอเนกประสงค์ (multi-purpose portable fire extinguisher) และเครื่องดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ไฟร์แมน (FIREMAN) รวมทั้งรับผลิตเครื่องดับเพลิง (OEM) อีกกว่า 100 แบรนด์

โรงงานผลิตเครื่องดับเพลิงของเรา ตั้งอยู่ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เรามีเครื่องอัดบรรจุผงเคมีดับเพลิงคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี และได้นำเทคโนโลยีการเคลือบผิวภายในถังดับเพลิงจาก ประเทศอังกฤษมาใช้แห่งแรกของประเทศไทย

ทีมงานของเราพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการใช้งาน ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน

เป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้ว ที่เรายังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง และนำเทคโนโลยีการผลิต ต่างๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า โดยเน้นความพร้อมของอะไหล่ และบริการอัดบรรจุสารเคมีดับเพลิงต่างๆ สำหรับเครื่องดับเพลิงทุกชนิด

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 โดย SGS ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อ คุณภาพของสินค้าและบริการของเราอย่างแท้จริง


Copyright©2019 GREEN CROSS SAFETY CO.,LTD. (THAILAND) All Right Reserved. Tel : 0-2816-6841-3
Fire Man @gcsfire Fire Man Fireman Extinguisher
Fire Man
TH | EN

ABOUT US ข้อมูลบริษัท Fire Man
ไฟดับทันใจเมื่อใช้ไฟร์แมน คุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 25 ปี
Fire Man

บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่าย เครื่องดับเพลิงประเภทยกหิ้วอเนกประสงค์ (multi-purpose portable fire extinguisher) และเครื่องดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ไฟร์แมน (FIREMAN) รวมทั้งรับผลิตเครื่องดับเพลิง (OEM) อีกกว่า 100 แบรนด์

โรงงานผลิตเครื่องดับเพลิงของเรา ตั้งอยู่ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เรามีเครื่องอัดบรรจุผงเคมีดับเพลิงคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี และได้นำเทคโนโลยีการเคลือบผิวภายในถังดับเพลิงจาก ประเทศอังกฤษมาใช้แห่งแรกของประเทศไทย

ทีมงานของเราพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการใช้งาน ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน

เป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้ว ที่เรายังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง และนำเทคโนโลยีการผลิต ต่างๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า โดยเน้นความพร้อมของอะไหล่ และบริการอัดบรรจุสารเคมีดับเพลิงต่างๆ สำหรับเครื่องดับเพลิงทุกชนิด

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 โดย SGS ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อ คุณภาพของสินค้าและบริการของเราอย่างแท้จริง


Tel : 0-2816-6841-3
Fire Man @gcsfire Fire Man Fireman Extinguisher
Copyright©2019 GREEN CROSS SAFETY CO.,LTD. (THAILAND) All Right Reserved.